TANCA RÀPID
CAT

Guia d’actuació per a Dones que estiguen patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l’Estat d’Alarma per Covid-19.

Guia d’actuació per a Dones que estiguen patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l’Estat d’Alarma per Covid-19. Informació general i assessorament, ajuda psicològica i emergències. Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. #016 #Alertcops #112 #IgualtatGandia