TANCA RÀPID
CAT

Igualtat i participació

Pacte d’estat contra la violència de gènere

El desembre de 2017, els diferents Grups Parlamentaris, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals representades en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, van ratificar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Aquest Pacte d'Estat suposa la unió d'un gran nombre d'institucions, organitzacions i persones expertes en la formulació de mesures per a l’erradicació de la violència sobre les dones. El Pacte implica incidir en tots els àmbits de la societat i s'estructura en 11 eixos de treball.