TANCA RÀPID
CAT

Igualtat i participació

Pacte ciutadà contra la violència de gènere

El Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere és el resultat de l'acord entre la societat civil i l'Ajuntament de Gandia, i té com a objectiu aconseguir un rebuig social de la violència de gènere, així com promoure models alternatius de convivència, en el marc d'una cultura de la pau, per a arribar a una tolerància zero de la violència contra les dones. Aquest document vol ser un punt de partida i naix amb la voluntat d'estar obert permanentment a noves incorporacions d'entitats que desitgen participar en aquest objectiu comú.