TANCA RÀPID
CAT

Mesures del pacte d’estat contra la violència de gènere

El Pacte d’Estat contra la violència de gènere fruit d’un acord històric en 2018, pretén que les dones i els seus fills i filles estiguen protegides en tot moment, des del primer moment que es detecta o denúncia el maltractament.

El pacte preveu una dotació de 1.000 milions d’euros durant cinc anys (100 gestionats pels ajuntaments, 500 per les comunitats autònomes i 400 pel Govern).

Les 26 mesures acordades entre el Govern, les comunitats autònomes i les administracions locals per a posar en marxa el Pacte en 2018 són:

-Mesures de sensibilització i prevenció (6 mesures): prevenció de violència de gènere i sexual en totes les etapes educatives, reforç d’inspecció educativa i formació del professorat i personal sanitari.

-Millora dels protocols d’actuació entre jutjats i administracions i acreditació de situacions de violència per a accedir a l’estatut integral de protecció (3 mesures).

-Perfeccionament de l’assistència, ajuda i protecció a les víctimes en els protocols d’àmbit sanitari (una mesura).

-Assistència i protecció dels menors (6 mesures): suspensió del règim de visites, estudis sobre la situació dels xiquets, el règim de visites, reforç del suport i assistència i prohibició que el pare maltractador accedisca a enregistraments de l’exploració judicial dels menors.

-Impuls a la formació dels diferents agents ampliant la formació de professionals de justícia, forces i cossos de Seguretat de l’Estat, advocats i procuradors (4 mesures).

-Seguiment estadístic (una mesura).

-Recomanacions a les administracions públiques i institucions (2 mesures), a través d’acords amb la Comissió Nacional d’Estadística Judicial i amb les CCAA per a les víctimes de tràfic.

-Visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones a través de campanyes informatives, foment de la investigació i protocol comú per a l’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina (3 mesures).