TANCA RÀPID
CAT

Estudi de la percepció de la violència de gènere entre adolescents a Gandia

Presentem algunes de les xifres obtingudes de l’estudi realitzat durant aquests darrers mesos als adolescents del municipi de Gandia, d’entre 15 i 17 anys.

Aquest estudi naix del projecte elaborat per Equality Momentum, a través d’una formació per a la prevenció de la violència de gènere, on hem estudiat quina és la percepció i coneixement de la violència de gènere per part de la població jove de Gandia.

Sens dubte són xifres que no ens poden deixar indiferents i que cal continuar treballant per la conscienciació ciutadana, la prevenció de la violència de gènere i la implicació de tota la societat per a aturar aquesta xacra social.