TANCA RÀPID
CAT

Es presenta #PuntoVioleta! Un instrument per a implicar la societat en la lluita contra la violència masclista

Totes les persones podem ser una peça clau, un punt violeta, per a acompanyar i atendre les víctimes.

Es compon de diferents eines:

1️⃣ Una guia amb la qual volem ajudar-te a saber què fer si coneixes a una víctima de violència masclista o presències una agressió al carrer, a entendre què és la violència masclista i per què passa.

2️⃣ Suma’t a punt Violeta col·locant l’adhesiu o el cartell amb el codi QR en el teu establiment perquè qualsevol víctima de violència masclista sàpiga que està en un lloc segur on rebre informació i acompanyament.

Descàrrega els materials: https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-violeta/Paginas/index.aspx

#LaViolenciaMachistaLaParamosUnidas


¡Se presenta #PuntoVioleta! Un instrumento para implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia machista.

Todas las personas podemos ser una pieza clave, un punto violeta, para acompañar y atender a las víctimas.

Se compone de diferentes herramientas:

1️⃣ Una guía con la que queremos ayudarte a saber qué hacer si conoces a una víctima de violencia machista o presencias una agresión en la calle, a entender qué es la violencia machista y por qué pasa.

2️⃣ Súmate a Punto Violeta colocando la pegatina o el cartel con el código QR en tu establecimiento para que cualquier víctima de violencia machista sepa que está en un lugar seguro donde recibir información y acompañamiento.

Descarga los materiales: https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-violeta/Paginas/index.aspx

#LaViolenciaMachistaLaParamosUnidas