TANCA RÀPID
CAT

Igualtat i participació

Consell de les dones

L’any 2003 Gandia va aprovar el seu primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats Municipal, que va clausurar amb la proposta de la creació d’un Consell de les Dones amb l’objectiu de fer representativa la situació social, sota els paràmetres de ser ampli, participatiu i plural.

El Consell de la Dona s’impulsa des de l’antiga regidoria de la Dona i actual regidoria d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.

Les competències del Consell de les Dones de Gandia són:

  • estimular la participació i associacionisme dels col·lectius de dones,
  • avaluar els processos dels Plans d’Igualtat de la ciutat,
  • conèixer i debatre els actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de les dones,
  • impulsar la coordinació i cooperació de les associacions, entitats i associacions, promoure campanyes de sensibilització, etc.