TANCA RÀPID
CAT

Campanya No estàs sola

Des de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia, hem preparat la campanya de prevenció i lluita contra la violència de gènere #NoEstàsSola.

Aquesta campanya de sensibilització i prevenció de la violència de gènere ha estat llançada en quatre sectors diferents: taxi, autobusos, oci i hotels, amb l’objectiu d’arribar a la ciutadania, especialment en els mesos d’estiu, donat l’interès turístic de la ciutat de Gandia.

La campanya No estàs Sola compta amb un ampli desplegament dels materials d’informació i visibilització dels recursos municipals per a actuar davant la violència de gènere.

TAXIS

Per a incrementar la seguretat de les dones que sol·liciten el servei de taxi dins de l’horari nocturn, els professionals oferiran el servei Puc esperar que entres en el teu portal. D’aquesta manera garantim la seguretat i prevenció de qualsevol acte d’assetjament de carrer.

AUTOBUSOS

Els autobusos de la ciutat oferiran el servei Parada Violeta. Gràcies a aquest servei les dones que el sol·liciten podran baixar de l’autobús en qualsevol punt existent en els trajectes habituals, entre dues parades. L’horari especial serà des de les 22:00 h fins a fi de servei. A més, en els autobusos apareixeran els cartells informatius
de la campanya #NoEstàsSola, amb tots els telèfons d’atenció i els recursos
per a víctimes de violència de gènere.

OCI

Els establiments d’oci prestaran la seua col·laboració en aquesta campanya, exposant, un cartell en els llocs més visibles del local amb el lema No Estàs Sola. A més, comptaran amb un protocol d’actuació, igual que els taxis i autobusos de la ciutat, perquè els/as professionals d’aquests establiments sàpiguen com actuar en cas que es produís algun cas d’assetjament o agressió sexual.

Recomanacions o protocol dactuació per als professionals en cas d’agressió sexual. Consulta-les ací

HOTELS

Els principals hotels de la ciutat de Gandia també se sumen a aquesta campanya, No estàs sola, amb l’objectiu de fer visibles els recursos i telèfons d’interès per a les víctimes de violència de gènere, així com per a qualsevol persona que puga presenciar un acte d’assetjament o violència cap a les dones. Els hotels disposaran del material preventiu en llocs ben visibles, perquè qualsevol client sàpiga que pot comptar amb la seua ajuda i parar el masclisme, entre totes i tots.


Desde el área de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Gandia, hemos preparado la campaña de prevención y lucha contra la violencia de género #NoEstàsSola.

Esta campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género ha sido lanzada en cuatro sectores diferentes: taxi, autobuses, ocio y hoteles, con el objetivo de llegar a la ciudadanía, especialmente en los meses de verano, dado el interés turístico de la ciudad de Gandia.

La campaña No estás Sola cuenta con un amplio despliegue de los materiales de información y visibilización de los recursos municipales para actuar ante la violencia de género.

TAXIS

Para incrementar la seguridad de las mujeres que solicitan el servicio de taxi dentro del horario nocturno, los profesionales ofrecerán el servicio Puedo esperar que entres en tu portal. De este modo garantizamos la seguridad y prevención de cualquier acto de acoso de calle.

AUTOBUSES

Los autobuses de la ciudad ofrecerán el servicio Parada Violeta. Gracias a este servicio las mujeres que lo solicitan podrán bajar del autobús en cualquier punto existente en los trayectos habituales, entre dos paradas. El horario especial será desde las 22:00 h hasta fin de servicio. Además, en los autobuses aparecerán los carteles informativos de la campaña #NoEstàsSola, con todos los teléfonos de atención y los recursos para víctimas de violencia de género

OCIO

Los establecimientos de ocio prestarán su colaboración en esta campaña, exponiendo, un cartel en los lugares más visibles del local con el lema No Estás Sola. Además, contarán con un protocolo de actuación, igual que los taxis y autobuses de la ciudad, porque los/as profesionales de estos establecimientos sepan como actuar en caso de que se produjera algún caso de acoso o agresión sexual.

Recomendaciones o protocolo de actuación para los profesionales en caso de agresión sexual. Consúltalas aquí

HOTELES

Los principales hoteles de la ciudad de Gandia también se suman a esta campaña, No estás sola, con el objetivo de hacer visibles los recursos y teléfonos de interés para las víctimas de violencia de género, así como para cualquier persona que pueda presenciar un acto de acoso o violencia hacia las mujeres. Los hoteles dispondrán del material preventivo en lugares muy visibles, porque cualquier cliente sepa que puede contar con su ayuda y parar el machismo, entre todas y todos.