TANCA RÀPID
CAT

CAMPANYA MASCARETA-19, preveció de violència de gènere per a les farmàcies

Des de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia ens unim a la campanya de prevenció i lluita contra la violència masclista MASCARETA-19, aquesta magnífica iniciativa nascuda per l’Institut Canari d’Igualtat, amb l’objectiu de fer sentir a les dones que no estan soles davant la violència masclista. Com no podia ser d’una altra manera, Gandia s’uneix a aquesta campanya i amb la col·laboració i ajuda de totes les farmàcies de Gandia, fem arribar els principals telèfons i recursos per a la intervenció i atenció immediata de totes les dones víctimes de violència de gènere.

La ciutadania tenim un paper clau en la lluita contra la violència masclista i ara en l’Estat d’alarma i el confinament originat per la Covid-19, és més important que mai que totes i tots conega’m aquells RECURSOS QUE SÓN ESSENCIALS PER A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. Durant aquest període, les víctimes i aquelles persones a càrrec seu, com a fills, filles o altres persones en situació de dependència, es veuen obligades a estar durant una major quantitat de temps amb el maltractador, en un clima caracteritzat per una especial
tensió. A més, les dones es troben en situació de perill per l’absència de transeünts, per aquesta raó les farmàcies són un punt clau, ja que poden  donar l’alerta i activar els protocols, que és la finalitat d’aquesta campanya Màscareta-19′.

D’aquesta manera, aquelles dones que es troben en una situació de risc o de perill per a la seua integritat física, psicològica o sexual, tant en el seu entorn familiar més pròxim com al carrer, poden acostar-se a la farmàcia i sol·licitar una ‘Màscareta-19’. Una vegada que la dona sol·licita la seua “Màscareta-19” el personal farmacèutic realitzarà una anomenada al 112 alertant de què es tracta d’una situació de màscara 19, la qual cosa genera que s’active el protocol d’atenció que es requerisca en cada cas, i des d’on guiaran degudament al personal farmacèutic dels passos que s’haja de seguir a cada moment i de la informació que es requerisca.

A més, l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives us adjunta la guia amb tots els recursos que puguen ser de la vostra utilitats.

Entre totes i tots assenyalem el masclisme i la violència de gènere!

#NoEstàsSola 
#Mascareta-19

Telèfon de contacte 96 295 95 28Desde el área de IGUALDAD, DIVERSIDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE GANDÍA nos unimos a la campaña de prevención y lucha contra la violencia machista MASCARILLA-19, esta magnífica iniciativa nace por el Instituto Canario de Igualdad, con el objetivo de hacer sentir a las mujeres que no están solas ante la violencia machista.
Como no podía ser de otro modo, Gandía se une a esta campaña y con la colaboración y ayuda de todas las farmacias de la ciudad, haciendo
llegar los principales teléfonos y recursos para la intervención y atención inmediata de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

La ciudadanía tenemos un papel clave en la lucha contra la violencia machista y ahora en el Estado de alarma y el confinamiento originado por la Covid-19, es más importante que nunca que todas y todos conozcan aquellos recursos que son esenciales para las víctimas de violencia machista. Durante este periodo, las víctimas y aquellas personas a cargo suyo, como hijos, hijas u otras personas en situación de dependencia, se ven obligadas a estar durando una mayor cantidad de tiempo con el maltratador, en un clima caracterizado por una especial
tensión. Además, las mujeres se encuentran en situación de peligro por la ausencia de transeúntes, por esta razón LAS FARMACIAS SON UN
PUNTO CLAVE, puesto que pueden dar la alerta y activar los protocolos contra la violencia de género, que es la finalidad de esta campaña Mascarilla-19.

De este modo, aquellas mujeres que se encuentran en una situación de riesgo o de peligro para su integridad física, psicológica o sexual,
tanto en su entorno familiar más próximo como en la calle, pueden acercarse a la farmacia y SOLICITAR UNA ‘MASCARILLA-19’. Una vez que la mujer solicita su “Màscarilla-19” el personal farmacéutico realizará una llamada al 112 alertando de que se trata de una situación de violencia de género, lo cual genera que se active el protocolo de atención que se requiera en cada caso, y desde donde guiarán debidamente al personal farmacéutico de los pasos que se tenga que seguir en cada momento y de la información que se requiera.

Además, el área de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas os adjunta la guía con todos los recursos que puedan ser de vuestra
utilidad, para la detección de la violencia machista.

¡Entre todas y todos señalamos el machismo y la violencia de género!


#NoestásSola

#Mascarilla-19

Teléfono de contacto: 96 295 95 28