TANCA RÀPID
CAT

Igualtat i participació

Agenda 2030

El 25 de setembre de 2015, 193 països ens vam comprometre amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el seu compliment per a l'any 2030. Els objectius persegueixen erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a totes les persones com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Un nou contracte social global que no deixe a ningú enrere. Una Espanya que hagi aconseguit els ODS en 2030 serà el país amb el qual tots i totes somiem. Per això, l'Agenda 2030 està ja en el centre de la visió d'Estat i de l'acció de govern. Representa una forma d'actuar en el món. Per a aconseguir les metes de cada objectiu tothom ha de fer la seua part: els governs, el sector privat, la societat civil i persones com tu. Et presentem els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Comparteix-los! https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos Entre tots ells destaquem l’Objectiu 5 que fa referència a la Igualtat de Gènere Agenda 2030
ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les xiquetes. Metes
  • Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
  • Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
  • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
  • Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d'infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons sigui procedent en cada país.
  • Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells de l'adopció de decisions en la vida política, econòmica i pública.
  • Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Pequín i els documents finals de les seves conferències d'examen.
  • Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d'igualtat , així com l'accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
  • Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'apoderament de la dona.
  • Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de les dones i les nenes a tots els nivells.