TANCA RÀPID
CAT

Llibre ‘De la sexualitat a les Sexualitats’

- -

La sexualitat és inherent a tot ésser humà, per això no només és present a la joventut, també prem en la vida de la gent gran, en les persones amb necessitats especials, en la infància, en les persones adultes. El que passa és que la seva expressió és diferent a cada persona, edat, cultura.

La informació sexual i la salut sexual de les persones segueix sent una assignatura pendent al nostre País. Encara massa persones creuen erròniament que la informació sexual i/o educació sexual estimula la curiositat i l’impuls genital, però, diferents autors/es experts/es en sexologia afirmen que: ÉS L’OCULTAMENT de la sexualitat, el ENVOLTAR-LA DE SILENCI, EL QUE CREA IDEES TOTALMENT CONFUSES O PORTA A SOBREVALORAR-LA I també a INFRAVALORAR-LA, en el sentit que tothom creu SABER de sexualitat humana. La veritat és que moltes persones sabem com reproduir-nos i poques saben de sexualitat. I quan la realitat es desconeix, difícilment pot ser COMPRESA, ASSUMIDA I GAUDIDA.

A través d’aquest llibre oferim sobretot a la joventut i al professorat una informació sexual adequada afavoridora del desenvolupament biopsicosocial de la vostra salut sexual.

En aquesta segona edició del llibre De la Sexualitat a les Sexualitats han estat adaptades i modificades les adreces útils d’interès a l’àmbit de la Salut Sexual, els Drets Sexuals, la Igualtat, la comunitat LGTBI, els Centres de Salut Sexual i reproductiva, la educació, la joventut, associacions referides a la ciutat de Gandia i la seva comarca; per ser aquest municipi qui ens ha brindat el suport per a aquesta edició.

Si volem igualtat en les nostres relacions interpersonals, viure la intimitat amb gaudi i plaer, l’única vacuna preventiva és l’educació, el coneixement sobre la sexualitat humana.

En allò eròtic totes les persones som vulnerables i és millor cuidar-nos que ens cuidin, conèixer el nostre cos, les seves emocions, la seva resposta sexual, els nostres desitjos, les nostres fantasies, expressar-les més enllà del que s’espera de tu com a noia o noi. Totes des que naixem fins que morim som persones sexuades construïdes de forma mixta en allò masculí i femení.

Expressar l’eròtica pròpia i de manera satisfactòria és allò que et dóna el coneixement i la informació veraç al plural de les sexualitats.

Conèixer, difondre i treballar sobre els drets sexuals des de l’educació sexual a la infància, preadolescència, adolescència i joventut suposa una garantia per al desenvolupament com a persones sexuades, on la igualtat, les relacions d’equitat entre els gèneres, la coeducació i la garantia de els drets sexuals siguin els pilars per fer persones adultes, autònomes i responsables de la pròpia sexualitat.

La promoció de la salut sexual fomenta la qualitat de vida i la realització de la pau. La salut sexual no es pot assolir mentre les persones no estiguin lliures d’estigma, discriminació, abús, coerció i violència sexuals.

Cal advocar per la salut sobre la base dels drets humans i la solidaritat, establir normes reguladores i lleis que garanteixin un alt grau de protecció davant de possibles danys i la igualtat d’oportunitats per a la salut i el benestar de totes les persones, associar-se i establir aliances amb organitzacions públiques, privades, no governamentals i internacionals i amb la societat civil per impulsar mesures sostenibles en l’àmbit de la promoció de la salut sexual, també ha de ser un compromís de tota la ciutadania, incloses les persones grans.

Autor: Professor Doctor Vicent Bataller i Perelló

Sexòleg. Psicoterapeuta. Professor universitari de Sexologia

Universitats d’Almeria, Mèrida i Sevilla.

President de Sexòlegs sense Fronteres

 info@sxlgsf.org / sxlgsf@gmail.com

963 74 63 88 – 650 924 696

http://www.drvicentbatallerperello.es

http://www.sxlgsf.org

@SXlgSF (Twitter, Instagram i Facebook)