TANCA RÀPID
CAT

6 de febrer com el Dia Internacional de Tolerància Zero per a la Mutilació Genital Femenina (MGF)

L’Assemblea General de l’ONU va designar el 6 de febrer com el Dia Internacional de Tolerància Zero per a la Mutilació Genital Femenina (MGF), una jornada de conscienciació per a ampliar i dirigir els esforços per a l’eliminació d’aquesta pràctica.

La MGF comprén tots els procediments consistents en la recessió parcial o total dels genitals externs femenins, així com altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics, i és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i xiquetes. Reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de la dona.

És practicada quasi sempre en menors i constitueix una violació dels drets de la xiqueta. Així mateix, viola els drets a la salut, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmesa a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort.

Encara que la pràctica s’ha mantingut per més de mil anys, hi ha motius per a pensar que es pot acabar amb la mutilació genital femenina en una sola generació. És per això que les Nacions Unides lluiten per la seua erradicació plena per a 2030, seguint l’esperit de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible.

A tal fi compta des de 2008 amb el major programa mundial per a accelerar l’eliminació de la MGF dirigit pel Fons de Població de les Nacions Unides i UNICEF. Aqueix programa se centra en l’actualitat en 17 països africans principalment. Hui dia aquesta col·laboració ha comportat importants assoliments. Per exemple, s’ha parat atenció a més de 3 milions de xiquetes i dones i s’ha aconseguit que 13 països establisquen un marc legal per a la prohibició d’aquesta pràctica i han dedicat dins dels seus pressupostos partides per a finançar programes que ajuden a la seua erradicació.

A Espanya comptem des de febrer de 2015 amb un Protocol comú per a l’actuació sanitària davant la MGF, i en desenvolupament del mateix es va aprovar el Protocol d’actuació sanitària davant la MGF del C. Valenciana, designant-se a l’Hospital Universitari Doctor Peset de València com a punt en el qual es localitza la Unitat de referència autonòmica per a la cirurgia reconstructiva de la MGF.