TANCA RÀPID
CAT

25 Novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere

Gandia commemora el Dia internacional per a l’eliminació de la violència de gènere, amb un minut de silenci per les 41  dones assassinades enguany i la lectura d’un manifest a la plaça Major.

A més, s’han lliurat els premis per als dos concursos organitzats pel departament d’Igualtat: I Edició “APODERA’T. Canvia l’objectiu” i la 8a edició del Concurs de cartells contra la violència de gènere, per a l’alumnat de 4t d’ESO de Gandia. Totes aquestes obres poden visitar-se a la sala d’exposicions de l’edifici del c/ Tossal, 8.

Diana Morant Ripoll, Alcaldessa de Gandia: «Cal imaginar un gran iceberg submergit on només aconseguim veure en la cúspide aquelles notícies que diàriament obrin els informatius sobre violacions, ‘manades’ i assassinats masclistes. Però baix de la superfície hi ha milers de casos diaris que passen desapercebuts, així com tota la sèrie d’estereotips de gènere, acudits misògins i desigualtats que assenten i normalitzen la violència contra les dones».

Més informació

Gandia conmemora el Día internacional para la eliminación de la violencia de género, con un minuto de silencio por las 41 mujeres asesinadas este año y la lectura de un manifiesto en la plaza Major.

Además, se han entregado los premios para los dos concursos organizados por el departamento de Igualdad: I Edición “APODÉRATE. Cambia el objetivo” y la 8.ª  edición del Concurso de carteles contra la violencia de género, para el alumnado de 4.º de ESO de Gandia. Todas estas obras pueden visitarse en la sala de exposiciones del edificio de la c/ Tossal, 8.

Diana Morant Ripoll, Alcaldesa de Gandia: «Hay que imaginar un gran iceberg sumergido donde solo conseguimos ver en la cúspide aquellas noticias que diariamente abren los informativos sobre violaciones, ‘manadas’ y asesinados machistas. Pero bajo de la superficie hay miles de casos diarios que pasan desapercibidos, así como toda la serie de estereotipos de género, chistes misóginos y desigualdades que asientan y normalizan la violencia contra las mujeres».