TANCA RÀPID
CAT

Guia dels drets de víctimes violència de gènere

És essencial que les dones víctimes de violència de gènere coneguen els seus drets perquè puguen prendre les mesures adequades per a la seua protecció i seguretat, i tindre presents els drets i ajudes que els reconeix la llei i els recursos d’atenció, emergència, suport i recuperació integral als quals poden accedir. Amb aquest objectiu el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat una guia que recollir els drets dels quals poden beneficiar-se les dones víctimes de violència de gènere.

La garantia del dret a la informació, que la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere reconeix a totes les dones víctimes d’aquesta xacra social, no solament és necessària per a la seua protecció integral, sinó que és el pressupost bàsic per a fer realitat els seus drets constitucionals a la integritat física i moral, a la llibertat i seguretat i a la igualtat i no discriminació per raó de sexe.