TANCA RÀPID

Guia d’actuació per a Dones que estiguen patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l’Estat d’Alarma per Covid-19.

Guia d’actuació per a Dones que estiguen patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l’Estat d’Alarma per Covid-19. Informació general i assessorament, ajuda psicològica i emergències.
Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.
#016 #Alertcops #112 #IgualtatGandia